Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Söndürme sistemlerindeki en etkili akışkan olan suyun kullanıldığı sistemlerdir. Su soğutma, boğma ve perdeleme özellikleri ile son derece etkili bir söndürücüdür.

Devamı

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri

Yanıcı parlayıcı sıvı yangınlarında kullanılır. Köpük ve suyun belli oranlarda karıştırılarak kullanıldığı sistemlerdir. Yanıcı parlayıcı sıvı yangınlarında havayla temas eden köpük genleşerek sıvı yüzeyinde film tabakası oluşturur.
Devamı

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Suyun ıslatma ve iletkenlik gibi dezavantajları sebebi ile kullanılamayacağı, elektrikli ve elektronik cihaz odalarında, arşivlerde, tarihi eser ve değerli el yazmaları bulunan mahallerde gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılır.

Devamı

Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Yoğun olarak kullanılan davlumbazlarda, zamanla davlumbaz ve kanal içlerinde yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası belli sıcaklıklarda ciddi yangın riskleri oluşturmaktadır. Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri bu yangın riskleri için geliştirilmiş özel sistemlerdir. 

Devamı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yanma sonucu ortaya çıkan duman, ısı ve gaz partiküllerinin algılanması ile erken uyarı amacıyla kullanılan hayati sistemlerdir. Tasarlanan yangın senaryosuna uygun olarak erken uyarı, kontrol ve diğer sistemlerin aktivasyonu için kullanılır.
Devamı